Back to Top

Vergelijk toestellen en abonnementen

Schuif voor meer

Privacy- en cookieverklaring

Laatste aanpassing in deze verklaring: 23 mei 2018

In deze privacy- en cookieverklaring hebben wij voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je gegevens en hoe wij omgaan met het gebruik van cookies. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken, welke cookies er worden geplaatst (en door wie), en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de gehele website van iPhone.nl, waaronder nadrukkelijk mede begrepen alle neven- en sub domeinen, en alle pagina’s binnen deze website. Deze website (iPhone.nl) is een initiatief van All Automation Investments B.V., een ICT bedrijf te Aalsmeer, gevestigd aan de Oosteinderweg 279A (1432AV), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder het nummer 34311938.

Door deze website te bezoeken of te gebruiken (in de ruimste zin), verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de inhoud van deze privacy- en cookieverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers en gebruikers

Wij verwerken persoonsgegevens van je doordat je pagina’s van deze website bezoekt, gebruik maakt van deze website, en/of van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. iPhone.nl kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken, afhankelijk van hoe je deze website bezoekt en/of gebruikt.

- NAW-gegevens

- Je e-mailadres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw klik- en surfgedrag op deze website, en over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- IP-adres

- Gegevens over je soort Internetbrowser en het type apparaat (bijvoorbeeld desktop, laptop, tablet, of smartphone) dat je gebruikt en de kenmerken van dat apparaat

- Overige gegevens die je zelf verstrekt aan ons als je contact met ons opneemt

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers met een leeftijd onder de 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers en gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker of gebruiker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via [email protected], of stuur ons een bericht via het contactformulier.

Waarom we gegevens verwerken van bezoekers en gebruikers

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers om de volgende redenen:

- Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven (alleen als je jezelf hiervoor hebt opgegeven)

- Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om je afgenomen goederen en/of diensten te kunnen leveren

- Om je advertenties te kunnen tonen die in meer of mindere mate zijn toegesneden op je persoonlijke kenmerken en interesses

- Voor statistische doeleinden, zoals voor het opstellen van site- en gebruikersstatistieken, om zo de website en het commerciële resultaat van website te kunnen verbeteren.

- Om je (per e-mail) account gerelateerde informatie te kunnen toesturen

- Om te kunnen reageren op een door jou aan ons verzonden bericht

- Om te kunnen voldoen aan de vigerende regels en wetten

Hoe lang bewaren wij je gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens en derde partijen

Wij verkopen je gegevens uiteraard niet aan derden en zullen uitsluitend gegevens verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een zogenaamde ‘bewerkersovereenkomst’, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid ter zake van jouw gegevens. Wij blijven wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website zijn verwijzingen aangebracht naar websites van andere bedrijven. In het bijzonder gaat het hierbij om verwijzingen naar websites van bedrijven die telefoonabonnementen, losse smartphone toestellen, en accessoires aanbieden. Wij zijn niet verantwoordelijk te houden voor de manier waarop deze (andere) bedrijven persoonsgegevens van je verwerken. Wij verwijzen je daarvoor naar de desbetreffende websites, en in het bijzonder naar de privacyverklaring van die websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je informatie opvragen. Geef daarbij duidelijk aan wie je bent, voorzie ons van volledige informatie, en geef daarbij ook duidelijk aan welke gegevens je precies wil inzien, corrigeren of verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Gebruik hiervoor niet ons contactformulier, want daarmee kun je geen bijlagen verzenden naar ons.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je wel om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Na ontvangst van je verzoek zullen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om je gegevens die bij ons zijn verwerkt te laten transporteren naar een ander elektronisch verwerkingssysteem. Indien je dit wenst, stuur dan een e-mail naar [email protected] of stuur een verzoek hiertoe naar ons postadres:

All Automation Investments

Oosteinderweg 279A

1432AV te Aalsmeer

Beveiliging van je gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus, en hebben dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals je in de adresbalk van je browser kunt zien aan onze URL (deze begint met https:// in plaats van http://) gebruiken wij daarnaast ook een SSL certificaat. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat deze niet onderschept kunnen worden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van je gegevens, neem dan contact met ons op via [email protected] of via het contactformulier.

Cookies – uitleg en informatie

Cookies zijn kleine stukjes data die vanuit een server naar een browser gestuurd worden. Aan de hand van cookies kunnen je instellingen, inlognamen en voorkeuren automatisch onthouden worden. Cookies maken het makkelijker om websites te gebruiken.

Ook deze website maakt gebruikt van cookies, zodat je deze website (en afzonderlijke pagina’s daarbinnen) makkelijker en meer op je persoonlijke wensen afgestemd kunt gebruiken. De cookies die deze website gebruikt zijn doorgaans beperkt van omvang en brengen geen schade toe aan je apparaat / desktop computer, laptop, tablet of smartphone. Bijna alle moderne webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt echter via je je browser (dit kan vaak via Internetopties of via een vergelijkbare optie bij de instellingen) zelf instellen (en dus zelf bepalen) of je cookies (deels) accepteert of dat je deze wilt weigeren (zie ook hieronder in deze verklaring). Deel je een computer met anderen, maak je gebruik van een openbare computer, of wil je niet dat er informatie wordt opgeslagen met behulp van cookies, dan kun je de cookie instellingen in je browser wijzigen. Deze cookie instellingen zijn van toepassing op alle websites die je via je browser bezoekt. Als je ervoor kiest om (via je browser) cookies maar beperkt te accepteren of zelfs geheel te weigeren, is het mogelijk dat je deze website niet optimaal meer kunt gebruiken, omdat voor sommige functies en toepassingen cookies noodzakelijk zijn.

Als je een computer(account) deelt met anderen, raden wij je (in zijn algemeenheid) altijd aan om je af te melden (uit te loggen) wanneer je een website verlaat. Dit voorkomt dat mensen die na jou dezelfde computer of hetzelfde account gebruiken, toegang hebben of zouden kunnen krijgen tot je account(s), je gegevens en andere persoonlijke informatie.

Hieronder lichten wij nu eerst toe welke soorten cookies wij en andere partijen plaatsen en voor welke doeleinden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies die wij plaatsen om de website goed te laten functioneren.

Advertentiecookies

Deze website gebruikt advertentiecookies om je relevante en gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen, het aantal keren dat een specifieke advertentie wordt getoond te optimaliseren, je bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens met derde partijen te delen, indien toepasselijk. Zonder advertentiecookies is het voor een adverteerder moeilijker zijn doelgroep te bereiken of erachter te komen hoeveel advertenties er zijn weergegeven en hoeveel klikken er zijn gegenereerd. Op deze website wordt onder meer gebruik gemaakt van advertenties van het bedrijf Criteo. Dit bedrijf plaatst voor de weergave van advertenties advertentiecookies in je browser.

Cookies voor analyse - Google Analytics

Voor de uitvoering van deze website is het wenselijk om bezoekers- en gebruikersstatistieken op te stellen, zodat wij inzicht verkrijgen in het gedrag van bezoekers en gebruikers. Hiervoor maakt deze website gebruik van Google Analytics, een programma en handelsnaam van Google. Voor het gebruik van Google Analytics worden cookies geplaatst door Google wanneer je pagina’s van deze website bezoekt. Mocht je de Google Analytics cookies willen uitzetten, dan kun je het niveau waarop je cookies accepteert verlagen via je browser. Lees hiervoor ook de informatie die is te vinden bij de onderstaande bronnen (pagina’s van Google).

Hoe Google cookies gebruikt

Het privacy beleid van Google

Social Media cookies

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +1 en WhatsApp. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen op je apparaat / desktopcomputer, laptop, tablet of smartphone. Wij hebben zelf geen invloed op de cookies die deze derde partijen bij jou plaatsen op je apparaat, hoe zij dat doen en de beweegredenen die zij daarvoor (kunnen) hebben.

Hieronder hebben wij een aantal links opgenomen naar de privacyverklaring van deze sociale netwerken. Bedenk wel dat deze verklaringen van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

Privacyverklaring van Facebook

Privacyverklaring van LinkedIn

Privacyverklaring van Twitter

Privacyverklaring van WhatsApp

Privacyverklaring van Google

Tracking cookies

Deze website maakt gebruik van tracking cookies, onder meer voor het mogelijk maken
van de hierboven beschreven buttons van sociale media, en voor de weergave van Criteo
advertenties.

Cookies die worden geplaatst door affliate bedrijven

Naast het aanbieden van Apple / iPhone gerelateerd nieuws bieden wij jou op deze website ook verschillende vergelijkers voor iPhone toestellen, accessoires en abonnementen (met en zonder toestel). Deze vergelijkers bevatten links naar webwinkels die de iPhone toestellen, accessoires en abonnementen daadwerkelijk aanbieden. Deze verwijzingen kunnen overigens ook buiten de vergelijkers voorkomen, op andere pagina’s van deze website. Op het moment dat je via deze website door klikt naar een website van een dergelijke aanbieder, dan zal die aanbieder een cookie op je apparaat / desktopcomputer, laptop, tablet of smartphone plaatsen. Als je vervolgens werkelijk tot aankoop overgaat dan weet die aanbieder dat de aankoop via onze website tot stand is gekomen. Dit stelt de aanbieder in staat om een affiliate vergoeding te kunnen berekenen, en om deze te kunnen uitkeren aan ons. Dit is vaak een percentage van het totale aankoopbedrag of een vast bedrag, als dank voor de via ons tot stand gekomen aankoop.

Specifieke cookies van iPhone.nl en derde partijen

Hieronder vind je tot slot een tabel met de cookies die door ons geplaatst kunnen worden, alsmede door andere partijen (via onze website).

Naam van de cookieWie plaatst deze cookie?Reden van plaatsing / wanneer
TawkConnectionTime iPhone.nl Live chat support
Tawk_56ae3b475cc0c7a6483e89d2 iPhone.nl Live chat support
__qca iPhone.nl Live chat support
__tawkuuid iPhone.nl Live chat support
__utma iPhone.nl Live chat support
__utmz iPhone.nl Live chat support
_hjIncludedInSample iPhone.nl Hotjar om te zien hoe de site gebruikt wordt
cookieconsent_status iPhone.nl Om aan te geven dat we cookies gebruiken
_ga iPhone.nl Google analytics, om aantal gebruikers van de site bij te houden
_gat iPhone.nl Google analytics, om aantal gebruikers van de site bij te houden
_dc_gtm_UA-59329880-1 pcnltelecom.tdsapi.com Google analytics, nodig voor vergelijker
_ga_all_tracker pcnltelecom.tdsapi.com Google analytics, nodig voor vergelijker
datr facebook.com Facebook tracker
fr facebook.com Facebook tracker
JEB2 adtech.de Zet een unieke id om te bepalen welke advertenties u te zien krijgt
anj adnxs.com Bepaald of de cookie id gesynchroniseerd is met die van de partner
icu adnxs.com Om te bepalen welke advertenties u te zien krijgt
sess adnxs.com Checkt om te kijken of je cookies accepteert
uuid2 adnxs.com Nodig om te zien welke browser u gebruikt en op wat voor device

Cookies verwijderen

Hoewel wij het afraden, is het mogelijk om reeds geplaatste cookies te verwijderen. Cookies verwijderen kan gemakkelijk in het instellingen menu van je browser. Bij het verwijderen van cookies log je uit op al je accounts waaronder webmail, forumaccounts en social media accounts zoals Facebook. Voor aanvullende informatie over het wissen van cookies kun je overigens ook de Help-functie in je browser gebruiken.

Naast het verwijderen van cookies heb je in de meeste browsers ook de mogelijkheid om het niveau waarop je cookies accepteert in te stellen. Vaak kun je bijvoorbeeld kiezen voor het blokkeren van alle cookies, het accepteren van alle cookies en het instellen van de acceptatie van cookies op een aantal tussenliggende niveaus (bijvoorbeeld ‘Normaal’).

Verder heb je nog de mogelijkheid om specifieke cookies te verwijderen (zonder ook meteen alle andere cookies te verwijderen). Als je niet weet hoe je dit moet doen in jouw (specifieke) browser, kijk dan bijvoorbeeld op Webwijzer.nl (of een andere website met meer informatie op dit gebied), waar je gedetailleerde uitleg vindt over het inzien en verwijderen van cookies, zowel in Internet Explorer, Chrome als Firefox. Hierbij willen wij nog opmerken dat het inzien en verwijderen van specifieke cookies voor andere (minder bekende) browsers meestal op een soortgelijke manier werkt. Om een specifieke cookie te verwijderen kun je eventueel de tabel hierboven op deze pagina gebruiken. Hierin hebben wij alle cookies uiteengezet die via deze website geplaatst (kunnen) worden, en die je dus ook specifiek zou kunnen verwijderen op je apparaat.

Bronnen inzake cookies

Om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn op het gebied van cookies willen wij je aanraden om ook de volgende bronnen te raadplegen.

Informatie over cookies van de Consumentenbond
Informatie van de Rijksoverheid over cookies
YourOnlineChoices.eu


Beste iPhone deals:
Bekijk alle abonnementen met toestel Bekijk alle abonnementen zonder toestel Bekijk alle losse toestellen

Vergelijk toestellen en abonnementen

Schuif voor meer